ผลิตภัณฑ์ใหม่

ข่าวใหม่ๆ

Wiko news 01 | 70

WIKO INTERNATIONAL

จิตวิญญาณของ Wiko ที่ได้แรงบันดาลใจจาก "สัมผัสภาษาฝรั่งเศส"...

ตัวเลข

Wiko กำลังเป็น 1 ใน 5 ของตลาดยุโรปตะวันตก
(ที่มา: Counterpoint Technology market report 2Q-2016)

คำนิยม