อัปเดตและรีเซ็ต
ล้างข้อมูลเครื่อง

การล้างข้อมูลมี 2 แบบ เพื่อให้สามารถเรียกคืนสมาร์ทโฟนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน


ขั้นตอนทั้งสองไม่มีผลต่อเวอร์ชั่น Android แต่จะลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด: (รายชื่อติดต่อ, รูปภาพ, ไฟล์ข้อมูล, รหัสผ่าน, etc.) *

คำแนะนำ: ขั้นตอนต่อไปนี้จะมีผลต่อการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ของผู้ใช้ ทั้งนี้ WIKO ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความผิดปกติใดๆ ที่อาจมีผลต่อโทรศัพท์ เนื่องจากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับขั้นตอนและคำแนะนำของ WIKO

A. กลับคืนค่าโรงงาน ถ้าคุณสามารถเข้าเมนูดังนี้:
1. เปิดแอพฯ "ตั้งค่า" 
 Settings app Wiko,

2. เลือก “การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต"
3. เลือก "รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น"
เครื่องจะรีสตาร์ทและดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาประมาณ 12 นาที

B. โหมดกู้คืน ถ้าคุณไม่สามารถเข้าเมนูได้ (เช่น กรณีรหัสผ่านหาย) :
ต้องปิดเครื่องด้วยวิธีดังนี้


1. กด 2 ปุ่มพร้อมกัน คือปุ่ม "เปิด/ปิด" และ "ระดับเสียง +" จนกระทั่งโลโก้แอนดรอยด์ปรากฏพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีย์
2. กดปุ่ม press "On/Off" button,
3. กดปุ่ม "ระดับเสียง -" เลือก "wipe data / factory reset"
4. กดปุ่ม "ระดับเสียง +" เพื่อยืนยัน
5. กดปุ่ม "ระดับเสียง -" เลือก "Yes -- delete all user data"
6. กดปุ่ม "ระดับเสียง +" เพื่อยืนยัน
7. "Reboot system now" จะปรากฏ กดปุ่ม "ระดับเสียง +" เพื่อยืนยัน
เครื่องจะรีสตาร์ทและดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาประมาณ 12 นาที


* ถ้าคุณสามารถเข้าเมนูต่างๆ ได้:
- คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้วิธีนำเข้า/ส่งออกรายชื่อติดต่อ
- คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้วิธีการโอนไฟล์รูปภาพและวิดีโอลง SD card.
- คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้วิธีการโอนไฟล์รูปภาพ วิดีโอและเพลงผ่านคอมพิวเตอร์
JERRY - LENNY3 - LENNY3 2 GB - ROBBY - ROBBY 2 GB - SUNNY -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online