การรับประกันสินค้าสำหรับตัวเครื่องโทรศัพท์ Wiko นั้นรับประกัน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ และรับประกันอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน หากเครื่องชำรุดจากการใช้งานหรือการบำรุงรักษาตามปกติ ขอให้ติดต่อดีลเลอร์หรือศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Wiko หรือคอลเซ็นเตอร์ โทร 0-2020-3600

การรับประกันครอบคลุมเฉพาะการชำรุดของตัววัสดุ และข้อบกพร่องในการออกแบบหรือการผลิตนั้น แต่จะไม่ครอบคลุมในส่วนของ
1. การสึกหรอและรอยขูดขีดทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมเป็นระยะ (รวมไปถึงเลนส์กล้องถ่ายภาพ แบตเตอรี่ และหน้าจอ)
2. ความเสียหายจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เหมาะสม (ตกหล่น กระแทก วัสดุแตก ฯลฯ)
3. ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานและการบำรุงรักษา ตามที่ระบุเอาไว้ในคู่มือผู้ใช้ของ Wiko
4. การดัดแปลงหรือซ่อมแซมจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทาง Wiko แต่งตั้ง
5. แบตเตอรี่ลัดวงจร เซลล์เสียหาย หรือมีรอยงัดแงะ
6. ความเสียหายจากการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ที่ Wiko ไม่ได้แนะนำ ไวรัสเข้าถึงระบบบริการ, ระบบคอมพิวเตอร์, บัญชีหรือเครือข่าย โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาต การเจาะข้อมูลจากรหัสผ่านที่หละหลวม หรือวิธีอื่นใดก็ได้
7. การใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการอื่นไม่ตรงกับที่ออกแบบมาให้ใช้
8. การต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ชำรุด หรือไม่เข้ากัน
9. ผลิตภัณฑ์ได้รับความชื้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เป็นสนิม โดนปฏิกิริยาเคมี สัมผัสอาหาร ของเหลว เคมีภัณฑ์ และสารอื่น ที่ทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้
10. อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่น ที่นอกเหนือการควบคุมของ Wiko อาทิ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ไฟกระชาก ฯลฯ
11. การปรับปรุงซอฟต์แวร์ จากการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย
12. ดัดแปลง แก้ไข ลบ หรือทำให้เลข IMIE, Serial Number หรือ EAN ของผลิตภัณฑ์นั้นอ่านไม่ออก

ส่วนอื่นที่การรับประกันไม่ครอบคลุม
- อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเดิม
- ค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งและรับฝากอุปกรณ์ของลูกค้า
- เหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ (ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า ฯลฯ)

ก่อนจะส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตัวสินค้า โปรดสำรองข้อมูลในเครื่องเดิมของคุณก่อนเสมอ Wiko จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลนั้นเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการซ่อมแซม หรือจากการเปลี่ยนสินค้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อศูนย์บริการ Wiko โปรดดูที่ บริการหลังการขาย

Website www.wikomobile.co.th >