วิธีแก้ไขปัญหา
ค้นหาเครื่อง โดยใช้โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Android

จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:


- ค้นหาสมาร์ทโฟน,


- เปิดเสียง แม้ว่าโหมดเงียบถูกเปิดใช้งาน


- ล็อคเครื่องดังกล่าว


- ลบข้อมูล

ข้อบังคับ
1. มีบัญชี Google ที่ลงทะเบียนในเครื่องของคุณ:
- เครื่องของคุณ, เปิดแอพฯ Google  Google app
- มุมบนซ้าย แตะปุ่ม   
- คุณมีที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ร่วมกับ Google Google app
ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
2. เปิดใช้งานตำแหน่งในแอพฯ "การตั้งค่า"  Settings app Wiko
3. เปิดใช้ "ข้อมูลเซลลูลาร์" จาก "การใช้ข้อมูล" ในแอพฯ "การตั้งค่า" Settings app Wiko*
* สำหรับการติดตามอย่างแม่นยำ ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้


โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Android


เชื่อมต่อกับ  https://www.google.com/android/devicemanager:

- หากเครื่องของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณจะเห็นตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ


- หากตำแหน่งของเครื่องไม่พร้อมใช้งาน คุณยังสามารถทำให้โทรศัพท์ดังกล่าวส่งเสียงได้นาน 5 นาที โดยใช้เสียงเรียกเข้า คุณสามารถหยุดเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ได้เมื่อพบ


แอพพลิเคชั่นและลิงค์จาก WIKO ในหน้าเว็บนี้ มีไว้เพื่อแจ้งผู้ใช้และเสริมประสบการณ์การใช้งานเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม WIKO จะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาหรืออ้างสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ เจ้าของโปรแกรมเหล่านี้สามารถติดต่อ WIKO ได้ตลอดเวลา เพื่อขอถอนการอ้างสิทธิ์ของตนตามที่ต้องการ


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online