วิธีแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟน

เปิดแอพฯ "การตั้งค่า" Settings app Wiko:
- เลือก "เกี่ยวกับโทรศัพท์" หรือ "เกี่ยวกับ" และหา "Custom build version"
JERRY - LENNY3 - LENNY3 2 GB - ROBBY - ROBBY 2 GB - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online