การเชื่อมต่อ
ใช้สมาร์ทโฟนเป็นโมเด็ม

เชื่อมต่อด้วยบลูทูธ, Wi-Fi หรือ USB เครือข่ายมือถือจะต้องเปิดใช้งาน *
เปิดแอพฯ “ตั้งค่า”  Settings app Wiko:
- แตะเลือก “เพิ่มเติม More Wiko
- แตะเลือก “การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอต”


 บลูทูธ
- แตะเลือก “ปล่อยสัญญาณบลูทูธ”
- เปิดโหมดบลูทูธที่อุปกรณ์จะเชื่อมต่อ (พีซี, แท็บเล็ต, อื่นๆ) และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน


 Wi-Fi
เปิด “Wi-Fi ฮอตสปอต”
- แตะเลือก “ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต”
- แสดงรหัส Wi-Fi เพื่อบันทึกไว้
- เปิดโหมด Wi-Fi ที่อุปกรณ์จะเชื่อมต่อ (พีซี, แท็บเล็ต, อื่นๆ) และใส่รหัสเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับสมาร์ทโฟน


USB
- เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อผ่านช่อง USB
- เปิด “เชื่อมต่อผ่าน USB”
- หลังจากมีการติดตั้งซอฟต์แวร์อัตโนมัติบนอุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว การเชื่อมต่อจะเป็นไปอัตโนมัติ


คลิกที่นี่เพื่อเปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online