การเชื่อมต่อ
รักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างอยู่ในโหมดสลีบ

เปิดแอพฯ “ตั้งค่า” Applicartion Paramètres Wiko:
- แตะเลือก Wi-Fi หรือ WLAN
- เปิด Wi-Fi หรือ WLAN
- แตะเลือก Parameters WIko
- แตะเลือก “ขั้นสูง”
- แตะเลือก “เปิด WiFi หรือ WLAN ระหว่างที่อยู่โหมดสลีบ”
- เลือก : “ทุกครั้ง” หรือ “เมื่อเสียบปลั๊กเท่านั้น”


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online