การเชื่อมต่อ
เปิด/ปิด การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เปิดแอพฯ “ตั้งค่า” Applicartion Paramètres Wiko:
- แตะเลือก “WiFi” หรือ “WLAN”
- แตะที่ช่อง ให้ “เปิด-ปิด”
หรือ
สำหรับการตั้งค่าอย่างละเอียด, ลากหน้าจอลงมาจากด้านบน 2 ครั้ง:
- เริ่มค้นหาเครือข่ายที่พร้อมให้บริการ, แตะเปิด WLAN หรือ Wi-Fi  
- เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ WLAN (ปกติเครือข่ายที่เชื่อมต่อล่าสุดจะอยู่ด้านบน)
- เลือกเครือข่ายและแตะเลือก “Done” หรือ “เปิด-ปิด”
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เลือกเครือข่ายและกรอกรหัสผ่าน *
ปิดการเชื่อมต่อ แตะเลือก WLAN หรือ Wi-Fi   (จากนั้นไอคอนจะเปลี่ยน; )

ส่วนนี้ควรระมัดระวังในการกรอก เพราะอาจมีอักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ อื่นๆ แตะเลือก “แสดงรหัสผ่าน” เพื่อสะดวกในการใส่รหัส
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online