ตั้งค่าและการปรับแต่ง
วางรายชื่อติดต่อบนหน้าจอโฮมสกรีน

เปิดแอพฯ "รายชื่อติดต่อ" Contacts app Wiko:
- เลือกรายชื่อ
- เลือก
Parameters WIko
- เลือก "วางบนหน้าจอหลัก" 
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online