ตั้งค่าและการปรับแต่ง
ปรับขนาดตัวอักษร

เปิดแอพฯ "การตั้งค่า" Settings app Wiko:
- แตะปุ่ม "การแสดงผล"
- เลือก "ขนาดอักษร"
- เลือกขนาดตัวอักษร 
*

* เพื่อการแสดงผลการแจ้งเตือนกับ Wicube หรือ Wiboard smart folio ขนาดตัวอักษรควรตั้งเป็น "ปกติ".

FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online