ตั้งค่าและการปรับแต่ง
เปิด/ปิดการสั่นเมื่อสัมผัส

เปิดแอพฯ "การตั้งค่า"  Applicartion Paramètres Wiko:
- แตะปุ่ม "เสียงและการแจ้งเตือน"
- เลือก "เสียงอื่นๆ"
- เปิด/ปิด "สั่นเมื่อแตะ" 

JERRY - LENNY3 - LENNY3 2 GB - ROBBY - ROBBY 2 GB - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online