ตั้งค่าและการปรับแต่ง
เปิด/ปิดการสั่นสำหรับสายเรียกเข้า

เปิดแอพฯ "การตั้งค่า"  Applicartion Paramètres Wiko:

- แตะปุ่ม "เสียงและการแจ้งเตือน"
- เลือก "สั่นเมื่อมีเสียงเรียกเข้าด้วย"


หรือ
เปิดแอพฯ "การตั้งค่า"  Applicartion Paramètres Wiko:
- แตะปุ่ม "เสียงและการแจ้งเตือน"
- แตะปุ่ม 
 
General,
- เลือก "สั่นเมื่อมีเสียงเรียกเข้าด้วย"

FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online