ตั้งค่าและการปรับแต่ง
สร้างโฟลเดอร์เพื่อรวบรวมแอพฯ

เลือกแอพฯ ด้วยการแตะค้างไว้สักครู่:
- สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ลากแอพฯไปรวมกับอีกแอพฯที่ต้องการขั้นตอนเหมือนกัน:
- เพิ่มแอพฯอื่นเข้าไปในโฟลเดอร์
- ซ้ำโฟลเดอร์เดิมด้วยการใช้นิ้วแตะค้างสักครู่ 


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY3 2 GB - PULP - PULP FAB 4G - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - SELFY - SUNNY - TOMMY - U FEEL - U FEEL FAB - U FEEL GO - U FEEL LITE - U FEEL PRIME -


ต้องการความช่วยเหลือ


ติดต่อ Wiko online