ซิมอแดปเตอร์

09 | 14

Wiko news

ซิมอแดปเตอร์

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับช่องใส่ซิม Wiko
รุ่นล่าสุด ได้รับการติดตั้งช่องใส่ซิมที่สามารถใส่ซิมได้หลากหลายขนาดคือ
- มินิซิม (เรียกว่า "มินิ" เพราะมาตรฐานซิมที่ใช้จะเป็นขนาดของบัตรเครดิต)
- ไมโครซิม
- นาโนซิม

อแดปเตอร์ที่มีอยู่สามารถแปลงนาโนซิมให้มีขนาดเท่ากับไมโครซิม และแปลงไมโครซิมไปเป็นมินิซิมได้

โทรศัพท์ Wiko รุ่นใหม่ของเรา มาพร้อมกับชุดอแดปเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่ซิมได้
ทุกขนาด และควรระวังเป็นพิเศษเมื่อใส่ซิมในอแดปเตอร์เข้าเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งคุณอาจ
สร้างความเสียหายให้กับส่วนที่รองรับได้ ถ้าดันเข้าไปโดยแรง
กลับ

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :