วีโก (Wiko) ร่วมส่งกำลังใจและมอบสมาร์ทโฟน เพื่อสนับสนุน “SOCIAL DISTANCING” ของบุคลากรทางการแพทย์

04 | 20

Wiko news

วีโก (Wiko) ร่วมส่งกำลังใจและมอบสมาร์ทโฟน เพื่อสนับสนุน “SOCIAL DISTANCING” ของบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โคราช นวกิจ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยการสนับสนุน วีโก สมาร์ทโฟน จำนวน 20 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างแผนก อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ไห้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรณรงค์การรักษาระยะห่างระหว่างปฏิบัติหน้าที่ (Social Distancing) ลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 ที่เกิดจากการใกล้ชิด โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กลับ

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :