อบรมถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนวีโก  View3 Pro

08 | 19

Wiko news

อบรมถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนวีโก View3 Pro

วีโก ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน วีโก View3 Pro ภายใต้หัวข้อ Life Never Sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต....” ณ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ซึ่งกิจกรรมที่จัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เทคนิคการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟน โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์การถ่ายภาพมาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ นำโดย คุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พญ.อรอินทร์ เรืองวัฒนสุข ช่างภาพแนว Street and Life และคุณอดุล ตัณฑโกศัย ช่างภาพสารคดี อนุสาร อ.ส.ท. ร่วมถ่ายทอดเทคนิคแนวคิดและการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps” ต่อด้วยการลงพื้นที่ถ่ายภาพ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมประกวดภาพถ่ายตามแนวคิด Life Never sleeps อย่าหยุด...ที่จะใช้ชีวิต” ของผู้ที่เข้าอบรม ได้รับรางวัลพิเศษสมาร์ทโฟนวีโกรุ่น View3 Lite จำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ ภาพถ่ายของคุณกิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร คุณจิรวัฒน์ เพชร์อำไพ คุณจินตนาพร วิชัยดิษฐ์และคุณคีรีขันธ์ ไชยพร


ชมกิจกรรมภาพในงานเพิ่มเติม

กลับ

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :