หน้าที่ของเซนเซอร์แต่ละประเภทใน Wiko

09 | 14

Technology news

หน้าที่ของเซนเซอร์แต่ละประเภทใน Wiko

สมาร์ทโฟนของ Wiko ได้รับการติดตั้งฟีเจอร์ใหม่ๆ มาโดยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคสับสนกับศัพท์ทางเทคนิคของเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น G-Sensor, Gyrosensor, Ambient light Sensor, Proximity sensor และ Campass เป็นต้น ซึ่งคำถามหลัก
ก็คือ เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง บทความนี้จะอธิบายถึงการทำงานของเซ็นเซอร์ที่
แตกต่างกัน

G-Sensor นั้นทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ เช่น การเอียง สั่น การหมุน หรือแกว่ง ในกรณีนี้ในสมาร์ทโฟน Wiko ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการหมุนหน้าจอ เช่น ในเกมรถแข่ง (Asphal) ตัวเซ็นเซอร์จะตรวจพบการเคลื่อนไหวของผู้เล่น เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวในเกม (Gyroscope ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ใน Wiko DARKFULL) จะวัดตำแหน่งเชิงมุมของการหมุน เช่น ในรุ่น Nova 3 การหมุน 360 องศา ก็ใช้เซ็นเซอร์วัดการหมุนวน (Gyroscope) นี้

G-Sensor (Gyroscope Sensor) ทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ อาทิ การเอียง การสั่น การหมุน หรือการแกว่ง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการหมุนหน้าจอ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวในเกมประเภทต่างๆ อาทิ เกมรถแข่ง Asphal และเกม Nova 3

Compass หรือ Magnetomoeter ใช้ในการวัดสนามแม่เหล็กตามทิศทางโทรศัพท์ของคุณ เพื่อใช้เป็นเข็มทิศ คุณจะไม่หลงทางแน่นอน! แต่ก็ควรระวังไว้ว่าเข็มทิศของคุณอาจจะทำงานผิดพลาดได้เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะ

The ambient light sensor คือ เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอของคุณให้มีความพอเหมาะ ในแต่ละสภาพแวดล้อม

Proximity sensor คือ เซ็นเซอร์ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างระหว่างวัตถุและโทรศัพท์ของคุณ อาทิ หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณจะดับในขณะที่โทร เพราะโทรศัพท์นั้นแนบติดอยู่กับหูของคุณ เซ็นเซอร์นี้ยังพัฒนาขยายขีดความสามารถให้มากขึ้น ด้วยการตรวจจับท่าทาง (Smart Gesture)
กลับ

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :

Technology news 07 | 15

Corning© Gorilla© Glass 3

วีโกเลือกใช้กระจกที่สามารถป้องกันหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง...