Technology news

Corning© Gorilla© Glass 3

Corning© Gorilla© Glass 3

วีโกเลือกใช้กระจกที่สามารถป้องกันหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง Corning® Gorilla® Glass 3 ที่ทั้งแข็งแรง หรูหราและปกป้องหน้าจอจากรอยขีดข่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*สมาร์ทโฟนวีโกที่ใช้กระจก Corning® Gorilla® Glass 3

RIDGE 3G / RIDGE FAB 4G

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :