ติดตั้งอัปเดตจากโทรศัพท์ของคุณ:

คุณสามารถติดตั้งอัปเดตตรงจากโทรศัพท์ของคุณได้ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ) จากเมนู "ตั้งค่า" / "เกี่ยวกับโทรศัพท์" / "การอัปเดตระบบ" วิศวกรของ Wiko ได้พัฒนาอัปเดตเหล่านี้เพื่อให้ติดตั้งเข้าโทรศัพท์ได้โดยตรง


ติดตั้งอัปเดตจากคอมพิวเตอร์:

หากคุณติดปัญหาซอต์ฟแวร์ที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการอัปเดตจากโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งระบบแอนดรอย์ใหม่ได้ หมายเหตุ ขั้นตอนนี้จะล้างโทรศัพท์ของคุณ (ลบข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของคุณ) และใช้คอมพิวเตอร์ (Windows) เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณด้วยสาย USB
V5.1 Lollipop :

ดาวน์โหลดอัพเดต

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน