Tips and Tricks

ตั้งค่าใช้งานร่วมกับซิม 3G 850 MHz

ตั้งค่าใช้งานร่วมกับซิม 3G 850 MHz

ตั้งค่าใช้งานร่วมกับซิม 3G 850 MHz (My by CAT, Penguin, Open SIM)

สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป
หลังจากผู้ใช้นำซิมการ์ด 3G 850 MHz (My by CAT, Penguin, Open SIM) ใส่เข้าเครืองและเปิดเครื่อง เครื่องจะจับสัญญาณและพร้อมตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้อัตโนมัติ

สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4.4 ลงมา
1. เมื่อใส่ซิม (กรณีนี้เครือข่ายเพนกวิน) ครั้งแรก จะพบหน้าต่างตั้งค่าการเชื่อมต่อ แตะปุ่ม เปลี่ยนการตั้งค่า
2. เข้าสู่หน้า APN แตะ แถบ my และข้ามไปข้อ 4 (หากไม่มี แตะปุ่ม + ด้านบนขวา เพื่อตั้งค่า APN ในข้อ 3)


3.แตะแถบ ชื่อ เพื่อพิมพ์คำว่า “my” แตะแถบ APN เพื่อพิมพ์คำว่า “internet” และแตะปุ่มมุมบนขวา เลือก บันทึก
4. กลับมาหน้าการตั้งค่า แตะเปิดและเลือก ข้อมูลมือถือ


5. แตะเลือกสล็อตที่มีซิมที่ใส่ แตะเลือก ประเภทเครือข่ายแนะนำ
6. แตะเลือกแถบ 3G


7. จากนั้นแตะเลือกแถบ ผู้ให้บริการเครือข่าย
8. รอสักครู่ เครื่องจะแสดงเครือข่ายทั้งหมด ให้แตะเลือกเครือข่ายให้ตรงกับซิม เช่น PENGUIN 3G (ใส่ซิม my CAT เลือก my CAT หรือใส่โอเพ่นซิม เลือก OPEN เป็นต้น)


9. .ในหน้าตั้งค่า แตะเลือก การตั้งค่า Dual SIM
10. เปิดการใช้งาน SIM และแตะแถบ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เลือกซิมที่ถูกต้อง เพื่อใช้งาน 3G (สังเกตการใช้งานได้จาก 3G หรือ H+ บนแถบแจ้งเตือน)

บทความอื่นๆ ในส่วนนี้ :